Archiwum projektów

Projekty zrealizowane (zakończone):

1.
Nazwa projektu:
Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji: 01.10.2019 r. – 31.10.2021 r.

Partnerzy projektu:
1)
Stowarzyszenie Lider A4
ul. Wincentego Witosa 15
55-040 Kobierzyce
 
2)
Zielona Alternatywa dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich
ul. Murarska  49, 54-135 Wrocław
 
3)
Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio
ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów

Grupa docelowa:
Przedsiębiorczy z branży rolno-spożywczej województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej.

Zrealizowane działania:

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

 • Przeprowadzenie konferencji branżowej „Nowy wymiar sprzedaży – marketing 4.0 i modele biznesowe dla branży rolno-spożywczej” z 2 blokami tematycznymi:

 • Marketing 4.0: komunikacja z klientami w świecie mediów społecznościowych

 • Techniki rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

 • Przeprowadzenie dedykowanych warsztatów „Skuteczne modele biznesowe: wykorzystanie Business Model Canvas w projektowaniu biznesów”


Termin realizacji: 15.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

Wartość przyznanej pomocy: 32 800 PLN (całkowita wartość projektu: 39 400 zł, w tym wkład własny: 6 600,00 zł)


 
2.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji:
Od 01.06.2019 do 31.10.2020

Cel Projektu:

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia (od 8 do 10 certyfikowanych produktów/usług u min 6 maks. 10 producentów) – przyznanie Znaku poprzedza audyt, który weryfikuje technologię produkcji oraz używane składniki

 • Przeprowadzenie konferencji branżowej z 2 blokami tematycznymi: (1) budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej (2) "Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych" (liczba uczestników: min 35 maks. 40 osób).

 • Przeprowadzenie warsztatów Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych.” (warsztat dla min 17 maks. 20 osób w podziale na grupy produktowe - 3 lub 4 grupy produktowe)


Zakres Projektu:

1/ Certyfikacja

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 • Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom: pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji charakteryzującymi się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, będącymi produkta lokalnym, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska, wytwarzanymi, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

2/ Konferencja

Wykład 1:  „ Budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej.”

Zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Jak zwiększyć skalę działalności

 • Optymalizacja kosztów działalności

 • Jak właściwie ukształtować politykę cenową

 • Jak zbudować portfolio produktowe

 • Logistyka – problemy i wyzwania

 • Jak rozmawiać z dużymi sieciami handlowymi


  
Wykład 2: "Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych" – wprowadzenie do warsztatów.

Zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Sukces działań zintegrowanych ((skutecznego budowania bazy, zbierania danych, komunikacji z wykorzystaniem wielu kanałów),

 • Analiza i wyciąganie wniosków z przeprowadzanych działań

 • Działania lojalnościowe przywiązujące do marki

 • Personalizacja działań marketingowych


3/ Warsztaty

Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych dla następujących zagadnień:

 • założenia dla strategii (co wiemy, a jakich informacji brakuje),

 • segmenty klientów z rozróżnieniem na rynek B2B oraz B2C,

 • pozycjonowanie marki: kim chcemy być w umysłach klientów (oceny nazw produktów oraz wskazanie na rolę badań marketingowych),

 • bazując na modelu ARA (Actors-Reseources-Activities) identyfikacja kogo i co potrzebujemy oraz jakie działania należy wykonać by realizować strategie marketingową.


Grupy produktowe, były przedmiotem zadań warsztatowych:

 • Napoje (Wina, woda, nalewki etc.)

 • Wyroby piekarnicze i cukiernicze

 • Sery

 • Mięso i przetwory mięsne

 • Owoce i warzywa

 • Usługi


Wskaźniki projektu:

 1. Przeprowadzenie procesu audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 2. Liczba przeprowadzonych audytów: min. 8, max. 10

 3. Liczba produktów, które otrzymały certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”: min. 8, max. 10

 4. Liczba LGD uczestniczących w procesie certyfikacji: 3

 5. Przeprowadzanie Konferencji i warsztatów

 • Liczba konferencji: 1

 • Liczba uczestników: min. 35, max. 40

 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3

 • W tym: liczba doradców: min. 2

 • Liczba warsztatów: 1

 • Liczba uczestników: min. 17, max. 20

 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3

 • w tym: liczba doradców: min. 23.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji:
od 01.06.2019 do 31.10.2019

Cel Projektu:

 1. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

 2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności, wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości oraz założeń i wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”  (w sumie 4 szkolenia w dwóch blokach tematycznych)

 3. Przeprowadzenie audytów u zainteresowanych producentów będących członkami lub partnerami LGD na zgodność z wymaganiami systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.


Zakres Projektu:
1/ Certyfikacja

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 • Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom: pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji charakteryzującymi się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, będącymi produkta lokalnym, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska, wytwarzanymi, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.


2/ Szkolenia – zagadnienia:

 • podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP);

 • najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.);

 • założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości;

 • wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.


Wskaźniki projektu:

 1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 2. Wzrost sprzedaży, skali produkcji i jej rentowności u członków i partnerów Lokalnych Grup Działania (LGD) – rolników i przetwórców żywności.

 3. Zwiększenie świadomości lokalnych producentów rolnych i żywności w zakresie zasad wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości w wyniku przeprowadzanych szkoleń i audytów w ramach programu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 4. Zwiększenie rozpoznawalności wśród lokalnych producentów rolnych i przetwórców żywności systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek