Dobre, bo z Dolnego Śląska

 
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Operacja „Dobre, bo z Dolnego Śląska” realizowana przez Grupę Operacyjną „Zielna Dolina - jakość z Dolnego Śląska” w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel główny projektu:

Celem operacji realizowanej pod nazwą: „Dobre, bo z Dolnego Śląska” jest podjęcie i rozwój współpracy oraz zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, a także niewielkich przedsiębiorstw skupionych w ramach grupy operacyjnej poprzez utworzenie i rozwijanie kompleksowego Centrum Produktu Lokalnego i Edukacji (CPLiE) - prowadzącego do zacieśnienia relacji geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem na Dolnym Śląsku.

Najważniejsze zadania:
 • Stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej CPLiE
 • Uruchomienie stacjonarnego Centrum Produktu Lokalnego i Edukacji
 • Uruchomienie sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnej
 • Wdrożenie nowego modelu krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ) w postaci tzw. rozwiązania kompleksowego;
 • Prowadzenie wspólnej sprzedaży
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.
Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:
 • wdrożenie nowego modelu krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ) w postaci tzw. rozwiązania kompleksowego;
 • zwiększenie rentowności poszczególnych członków grupy operacyjnej - producentów/rolników poprzez zwiększenie skali sprzedaży oferowanych produktów;
 • obniżenie kosztów związanych z organizacją sprzedaży poprzez kooperację producentów;
 • dostęp do nowego rynku zbytu poprzez stworzenie na mapie Wrocławia i Dolnego Śląska nowego; unikatowego „centrum sprzedaży” (usytuowanie w Centrum Wrocławia);
 • stworzenie w ramach CPLiE infrastruktury do gromadzenia i przetwarzania zamówień oraz przetwarzania płatności;
 • zwiększenie rozpoznawalności marek produktów dostarczanych przez rolników/producentów;
 • wspólna kontrola autentyczności produktów w oparciu o uzyskaną certyfikację;
 • stworzenie programu edukacji konsumenckiej w zakresie pochodzenia żywności i sposobu produkcji.
 • wzmocnienie potencjału stworzonego systemu KŁDŻ do obsługi miejscowego ruchu turystycznego (biura podróży, lokalne punkty informacji turystycznej, hotele i inne ośrodki noclegowe),
 • budowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji członków Grupy Operacyjnej w zakresie zarządzania, marketingu, finansów, informatyki, sprzedaży, negocjacji itp.
 • wzrost lojalności konsumentów w stosunku do producentów i ich produktów z obszaru Dolnego Śląska.
Członkowie grupy operacyjnej „Zielona Dolina – jakość z Dolnego Śląska”:
 • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 • Firma EL-MONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – producent kwasu chlebowego
 • Piekarnia „UliJanka” Urszula Klejps
 • DOTI Spółka Jawna Manufaktura, D.M. Mroczkowscy – producent orzechów i owoców w czekoladzie
 • Piotr Hupało (rolnik) – producent serów
 • Krystyna Doan (rolnik)  - producent przetworów owocowo-warzywnych
 • Grzegorz Chorążyczewski (rolnik) – producent warzyw ekologicznych
 • Małgorzata Kwiatkowska (rolnik) – producent jaj z wolnego wybiegu
 • Krzysztof Marcinkiewicz (rolnik) – producent szafranu
 • Kamil Holajda (rolnik) – producent serów
 • Pasieka Zuzia - Jerzy Nawara (rolnik) – producent miodów
 • Wojcieszowianka Spółka Akcyjna – producent wód mineralnych
 • firma GOETZ-CONSULTING – producent pierników
 • VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – producent soków bioaktywnych
 • Przetwórstwo Farmerskie SERY ŚLUBOWSKIE Igor Pietrzyk – producent serów
 • ARIS Przemysław Demków – producent wina
 • Marek Sznajder Młyn Skokowa – producent produktów przemysłu młynarskiego
Całkowita wartość operacji:
280 000 PLN

Źródła finansowania operacji:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie „Współpraca” (PROW): 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW):  178 164,00 PLN
Krajowe środki publiczne: 101 836,00 PLN

Okres realizacji projektu:
09.02.2022 – 08.02.2023
Numer Umowy o Przyznanie Pomocy: 00037.DDD.6509.10191.2021.01


 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek