Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
Operacja pn.  „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel operacji: 
Osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw uprawianych metodą bezglebową  i tradycyjną pod osłonami.

Planowane efekty operacji - główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:
  • opracowanie nowej technologii odzysku wody transpirującej
  • udoskonalenie technologii szczelnych i energooszczędnych tuneli
  • udoskonalenie metody organizacji pracy przy uprawie
  • uzyskanie korzystnych plonów
  • wsparcie sektora rolnictwa w zakresie wykorzystania zasobów i wzrostu odporności na zmiany klimatu oraz harmonijnego wykorzystania surowców naturalnych

Wartość dofinansowania: 1 530 027,00 zł


 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek