15 Wrzesień 2020

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. doskonałym partnerem w konkursie „Szybka Ścieżka Agrotech” NCBiR

W związku z ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Szybka Ścieżka Agrotech” informujemy, że Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. oferuje partnerstwo przy rozwoju technologii rolnych.

Posiadamy doświadczenie zarówno w składaniu aplikacji do tego typu konkursów, jaki i realizacji projektów, jako konsorcjant. Dysponujemy profesjonalnym zespołem ekspertów oraz wiedzą w zakresie organizacji i zarządzania projektami, a także w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, przeznaczonych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs „Szybka Ścieżka Agrotech” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Fundusze przeznaczone są na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny wniosków obejmuje rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Termin naboru (składania wniosków): od dnia 10 września do dnia 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00).
Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:
http://zielonadolina.biz/#kontakt

Szczegóły konkursu:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/7_1_1_1_2020/zasady_konkursu/3_Zakres_tematyczny_AGROTECH_do_dokumentacji_konkursowej_wersja_czysta.pdf

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek