30 Wrzesień 2022

Film z naszymi certyfikowanymi Partnerami

W ramach realizacji projektu „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)” powstał film promocyjno-informacyjny, który prezentuje ideę systemu krótkich łańcuchów dostaw oraz korzyści, jakie płyną z nawiązywania współpracy w branży rolno-spożywczej.

Dolnośląscy producenci, certyfikowani znakiem „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”: Honorata Majda, prowadząca Gospodarstwo hodowlane kóz mlecznych Kozie Sery "Honoraty", Tomasz Pilawka i Dorian Zięba, właściciele Winnicy 55-100 oraz Małgorzata Kwiatkowska z Gospodarstwa Rolnego Karnków przekonują w nim, że dążenie do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między zainteresowanymi współpracą podmiotami powoduje pożądany efekt synergii i skraca łańcuch dostaw od miejsca wytworzenia produktów do konsumenta czyli z gospodarstwa, prosto na stół.


Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu i dziękujemy partnerom projektu Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio za pomoc w realizacji.

Film dostępny na kanale FACEBOOK oraz LINKEDIN.


Źródło finansowania:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek