12 Wrzesień 2022

Konferencja branżowa „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”29 września zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji branżowej „Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”. Wydarzenie odbędzie się w  godzinach 9:00-16:00 w hotelu Europeum przy ul. Kazimierza Wielkiego 27A we Wrocławiu.


Kogo zapraszamy na Konferencję?

Konferencja skierowana jest do lokalnych producentów rolnych, przetwórców żywności oraz hodowców z branży rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej, którzy działając na Dolnym Śląsku planują rozwój, poszukują nowych klientów, chcą zaistnieć na poszerzonych rynkach zbytu lub też pretendują do certyfikatu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Podczas naszego wydarzenia chcemy omówić istoty relacji biznesowych, współpracy oraz tworzenia synergii między podmiotami w obszarze budowania łańcucha dostaw. Udział w spotkaniu będzie również szansą na poznanie wzorcowych producentów i podmiotów gospodarczych z Dolnego Śląska, a tym samym na dołączenie do społeczności Zielonej Doliny, co pozytywnie wpłynie na jakość prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaż i promocję oraz wzrost pozycji konkurencji na rynku regionalnym. 

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Na program Konferencji złożą się 2 bloki tematyczne z obszaru budowania kompetencji biznesowych, zasad prowadzenia lokalnej firmy, jej rozwoju oraz punktów krytycznych w przeskalowaniu produkcji. Omówione zostaną również zagadnienia związane ze wzrostem sprzedaży, rozwijaniem skali produkcji, jak również podstawowe metody oceny efektów współpracy przy projektach współtworzonych przez wiele podmiotów.

Uczestnicy Konferencji oraz warsztatów pozyskają unikalną wiedzę w zakresie:
  • Tworzenia działających rozwiązań sprzedażowych w przestrzeni fizycznej ora on-line,
  • Synergii wynikającej ze współpracy w ramach łańcucha dostaw, 
  • Zagrożeń związanych z rozwojem biznesu.
W programie znajdzie się także warsztat, w którym uczestnicy, będą pracować nad zaprojektowaniem rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line w modelu projektowania partycypacyjnego. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez wszystkie etapy projektowania usługi od badań, przez określenie problemów, wyznaczanie celów, ideację, konceptualizację pomysłów, szybkie prototypowanie, po testowanie i doskonalenie idei. Poza tym, zespół projektowy pozna zasady pracy, które w dłuższej perspektywie pozwoli mu na trwałe współdziałanie, przynoszące wszystkim zaangażowanym stronom wymierne korzyści.

Warsztat ma na celu zbudowanie społeczności łańcucha dostaw, która będzie posiadać kompetencje by wspólnie wypracować rozwiązanie sprzedażowe funkcjonujące w przestrzeni fizycznej jak i działające w sieci.

Prelegenci


Piotr Gaczek
Adiunkt pracujący w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wykładowcą studiów MBA oraz programów podyplomowych. Autor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru ekonomii behawioralnej. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wpływu czynników emocjonalnych na proces kształtowania preferencji kupujących. Jest też zainteresowany postawami ludzi względem Sztucznej Inteligencji i nowych technologii. W działalności komercyjnej zajmuje się badaniami rynku, projektowaniem badań eksperymentalnych oraz kształtowaniem doświadczeń konsumentów. 

Podczas Konferencji poprowadzi wykład: "Jak uniknąć pewnej porażki prąc do rozwoju swojego biznesu? Jak poznać symptomy nieuchronnej katastrofy?”.


Arkadiusz Szczepański

Jest wykładowcą na poznańskiej uczelni COLLEGIUM DA VINCI, gdzie prowadzi zajęcia z Crisis Managementu i Designu relacji. Zawodowo zajmuje się budowaniem strategii, komunikacją kryzysową, analizą mediów, tworzy zespoły kryzysowe, zarządza i wdraża rozwiązania IT, które pomagają dywersyfikować zagrożenia w komunikacji kryzysowej. Współpracuje z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie mediów oraz psychologami i socjologami posiadającymi praktyczną wiedzę na temat skutków oddziaływania "hejtu" na zachowania ludzkie. Tworzy "personal branding" managementu, szkoli i buduje pozycję przewagi w relacjach biznesowych. 

Podczas Konferencji poprowadzi wykład: "Kiedy warto się angażować we współpracę a kiedy się jej wystrzegać? Wskazówki, ostrzeżenia i przykłady z branży".


Marcin Chłodnicki 
Członek założyciel oraz aktywny szkoleniowiec Service Design Polska. Prowadzi własną praktykę projektową Business Development Solutions Sp. z o.o. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń z zakresu Design Thinking oraz Service Design. Autor popularnej książki pt. “Service Design po polsku”, wydanej przez PWN. Jest również wykładowcą wiodących polskich uczelni, członkiem Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożycielem SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter). Członek-założyciel Service Design Polska, jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodykę wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Współpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Współtwórca kierunku Zarządzanie Kreatywne na Collegium da Vinci.

Podczas Konferencji poprowadzi warsztat: "Projektowanie rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line”.

Organizator

Organizatorem Konferencji jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., wspólnie z Partnerami: Stowarzyszeniem Lider A4, Fundacją Wspieranie Serowarstwa Farmerskiego -  Na SerioStowarzyszeniem Gromnik Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”, realizowanego w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgłoszenia udziału w Konferencji

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail biuro@zielonadolina.biz.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 września.

Uprzejmie przypominamy, że w Konferencji branżowej może wziąć udział dowolna ilość osób z Firmy/Organizacji. Natomiast w warsztatach tylko jeden Przedstawiciel.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz aplikowania! 
 Pliki do pobrania

Agenda 1015 kb Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy 1030 kb Pobierz plik
Regulamin Konferencji 1038 kb Pobierz plik
Deklaracja COVID 133 kb Pobierz plik

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek