22 Październik 2020

Konferencja branżowa „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski - marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej” - 22 października 2020


22 października 2020 zapraszamy do bezpłatnego udziału w Konferencji branżowej „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski - marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej”. Odbędzie się ona w godzinach 9:00-17:00 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

Uczestnicy

Na Konferencję zapraszamy lokalnych producentów i hodowców z szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego i bio-produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej, którzy działając na Dolnym Śląsku planują rozwój, poszukują nowych klientów oraz chcą zaistnieć na poszerzonych rynkach zbytu.

Tematyka

Aktualna sytuacja ekonomiczna na rynku żywności mobilizuje przedsiębiorstwa do wprowadzania działań zmierzających do pojawiania się coraz to nowszych i innowacyjnych produktów. Rynek żywności ewoluuje w stronę żywności ekologicznej, wytwarzanej wg naturalnych receptur i z wykorzystaniem lokalnych surowców i technik, a zmieniające się potrzeby konsumentów, zagrożenia cywilizacyjne, starzenie się społeczeństwa wpływają na wzrost zapotrzebowania na prozdrowotne produkty o dowiedzionym, korzystnym oddziaływaniu na zdrowie. Coraz więcej firm i producentów zauważa ten trend i stara się dostosować do niego swój produkt, usiłując jednocześnie wyróżnić swój produkt na tle innych. Wysoka jakość oferty, a także zastosowanie wszelkich standardów ekologicznych nie zawsze idzie w parze z informacją, trafiającą bezpośredni do potencjalnie zainteresowanych konsumentów. A tych na rynku z pewnością nie brakuje. Chcemy przybliżyć uczestnikom sposoby działania i wykorzystania narzędzi marketingowych w branży rolno-spożywczej. Praktycy biznesowi podejmą kluczowe kwestie i odpowiedzą na strategiczne pytania: Jak tworzyć właściwe i skuteczne strategie marketingowe i sprzedażowe? Jak obserwować i analizować zachowania i potrzeby konsumentów, by efektywnie informować o swoich produktach? Na co zwracać uwagę w planowaniu rozwoju produktu, by nie rozminąć się z oczekiwaniami rynku? Jak konstruować przejrzystą ofertę produktu? Jak o niej mówić? Jak precyzyjnie docierać do klientów?

Program

Na program Konferencji złożą się 2 bloki tematyczne z obszarów budowania sieci sprzedaży oraz tworzenia i wdrażania strategii marketingowej w branży rolno-spożywczej. Zaplanowano także 3-godzinny warsztat pn. Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Wiedza pozyskana podczas Konferencji będzie wysoce ekspercką w zakresie rozwiązań marketingowych oraz nowych struktur organizacyjnych tj. dystrybucji, promocji i komunikacji, zgodnej z potrzebami konsumenta, kreowania unikalnych wartości produktu dla wybranych rynków docelowych, a tym samym rozwoju i wzmocnienia rozpoznawalności własnej marki. Dzięki uczestnictwu w konferencji branżowej oraz dedykowanym warsztatom, lokalni producenci rolni i przetwórcy żywności uzyskają kompetencje biznesowe, dające im możliwość osiągnięcia wzrostu sprzedaży.

Organizator

Organizatorem Konferencji jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., wspólnie z Partnerami: Lokalną Grupą Działania Gromnik, Stowarzyszeniem „Ślężanie” Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Lider A4 oraz Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Konferencja odbywa się w ramach projektu Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, realizowanego w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zapewniamy pełne dostosowanie przestrzeni konferencyjnej do obecnych wymogów i zaleceń, związanych z istniejącą sytuacją epidemiologiczną.

Zapraszamy do kontaktu i aplikowania! W Konferencji branżowej może wziąć udział dowolna ilość osób z Firmy/Organizacji, w warsztatach TYLKO jeden Przedstawiciel - decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października!

http://zielonadolina.biz/#kontakt

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy 696 kb Pobierz plik
Regulamin Konferencji 674 kb Pobierz plik
Zasady bezpieczeństwa 682 kb Pobierz plik
Agenda 278 kb Pobierz plik

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek