23 Czerwiec 2022

Nowy nabór do Certyfikatu jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia!

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., będąca spółką celową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”.

Projekt jest finansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jeśli są Państwo lokalnymi producentami i hodowcami z szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego i bio-produkcyjnego to dzięki niniejszemu projektowi mogą się Państwo ubiegać się o przyznanie:
Certyfikatu jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia!

 


Zgłoszenie się do programu i otrzymanie prestiżowego certyfikatu wiąże się z innowacyjnym pakietem działań w zakresie poprawy i wzmocnienia procesów technologicznych, rozwiązań marketingowych oraz nowych struktur organizacyjnych tj. systemów zaopatrzenia, dystrybucji, promocji i komunikacji. Daje także możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, targach i pokazach, organizowanych przez Lidera projektu - Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o.o., co znacząco wpływa na rozpoznawalność danej marki, jej przewagę konkurencyjną, a także poszerzenie kanałów dystrybutorów i grona odbiorców.
Już 50 producentów regionalnych posługuje się certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości produkty, pochodzące z Dolnego Śląska, dzięki  otrzymaniu certyfikatu stają się coraz bardziej rozpoznawalne i zdobywają uznanie konsumentów.
Certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest prestiżowym znakiem towarowym. Jego celem jest wyróżnienie lokalnych wyrobów z branży rolno-spożywczej, dając im szansę zaistnienia w świadomości nabywców, zmniejszając tym samym bariery wejścia na rynek. Poprzez włączenie w sieć produktów certyfikowanych przedsiębiorca zyskuje wymierne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne.  Co ważne, program certyfikacji jest elementem szeroko zakrojonego projektu działań w kierunku profilaktyki zdrowotnej człowieka, dietetyki i bio produkcji zdrowej żywności, służącej doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, przy wykorzystaniu atrybutów Dolnego Śląska, stworzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a realizowanym przez Spółkę Dolnośląska Zielona Dolina. Kompleksowa współpraca po nadaniu certyfikatu sprzyja wszechstronnemu wsparciu udzielanemu producentowi w innowacyjnym rozwoju, w tym dostosowaniu się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności.

Zapraszamy Państwa podmiot do złożenia Wniosku aplikacyjnego. Po jego rozpatrzeniu zdecydujemy czy mogą się Państwo ubiegać o nadanie znaku jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia ! W przypadku przyjęcia Państwa zgłoszenia oraz przed rozpoczęciem posługiwania się certyfikatem i znakiem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia !  Państwa podmiot zostanie zobowiązany do poddania się audytowi potwierdzającemu zgodność produktu lub usługi z przedstawionym kapitule wnioskiem. Przeprowadzenie audytu zostanie przeprowadzone przez  audytorów zewnętrznej akredytowanej jednostki certyfikującej.

Zapraszamy do udziału w projekcie poprzez złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Liczba rekomendowanych do bezpłatnego dofinansowania zgłoszeń jest limitowana.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Telefon kontaktowy: +48 500 733 195

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - Audyt 309 kb Pobierz plik
Plakat informacyjny 962 kb Pobierz plik

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek