10 Czerwiec 2020

NOWY NABÓR DO CERTYFIKATU ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA

25 producentów regionalnych posługuje się już certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości produkty, pochodzące z Dolnego Śląska, dzięki  otrzymaniu certyfikatu stają się coraz bardziej rozpoznawalne i zdobywają uznanie konsumentów.

Certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest prestiżowym znakiem towarowym. Jego celem
jest wyróżnienie lokalnych wyrobów z branży rolno-spożywczej, dając im szansę zaistnienia w świadomości nabywców, zmniejszając tym samym bariery wejścia na rynek. Poprzez włączenie w sieć produktów certyfikowanych przedsiębiorca zyskuje wymierne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne. Co ważne, program certyfikacji jest elementem szeroko zakrojonego projektu 
działań w kierunku profilaktyki zdrowotnej człowieka, dietetyki i bio produkcji zdrowej żywności, służącej doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, przy wykorzystaniu atrybutów Dolnego Śląska, stworzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a realizowanym przez Spółkę Dolnośląska Zielona Dolina. Kompleksowa współpraca po nadaniu certyfikatu sprzyja wszechstronnemu wsparciu udzielanemu producentowi w innowacyjnym rozwoju, w tym dostosowaniu się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności. 

Ogłaszamy nowy nabór do programu certyfikacji!
W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymaliśmy fundusze na przyznanie certyfikatu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym producentom!

Zapraszamy lokalnych producentów i hodowców z szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego i bio-produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej, którzy działając na Dolnym Śląsku planują rozwój oraz chcą zaistnieć na poszerzonych rynkach zbytu. Zgłoszenie się do programu i otrzymanie prestiżowego certyfikatu wiąże się z innowacyjnym pakietem działań w zakresie poprawy i wzmocnienia procesów technologicznych, rozwiązań marketingowych oraz nowych struktur organizacyjnych tj. systemów zaopatrzenia, dystrybucji, promocji i komunikacji. Daje także możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, targach i pokazach, organizowanych przez Dolnośląską Zieloną Dolinę, co znacząco wpływa na rozpoznawalność danej marki, jej przewagę konkurencyjną, a także poszerzenie kanałów dystrybutorów i grona odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu i aplikowania!

Jak uzyskać certyfikat: http://www.dzddozedo.pl/certyfikacja

Poznaj certyfikowane produkty: http://www.dzddozedo.pl/certyfikacja-wykaz-certyfikowanych-produktow

Kontakt: http://www.dzddozedo.pl/#kontakt

 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek