04 Grudzień 2019

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”

Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. jest Liderem Operacji pn. „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”.
W wyniku realizacji Operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
Uzyskanie najlepszej jakości mięsa, dzięki wprowadzonym innowacyjnym metodom chowu bydła oraz wygenerowanie rozpoznawalnych w Polsce i na świecie regionalnych produktów i półproduktów spożywczych o unikalnych, prozdrowotnych właściwościach wytworzonych z mięsa wołowego z hodowli gospodarstw z Dolnego Śląska poprzez opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu (1), technologii (1), metody organizacji (1)
Operacja realizowana jest w Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Miastem i Gminą Radków oraz dolnośląskimi hodowcami.
Termin realizacji Operacji: 01.10.2019 r. – 31.10.2021 r.
Wartość przyznanej pomocy – 2 246 777,00 zł
 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek