23 Luty 2021

Podpisaliśmy umowy na realizację projektów, dofinansowanych z ARiMR

Z satysfakcją informujemy, że złożone do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa projekty  „Innowacyjne technologie upraw warzyw w zamkniętym cyklu wody” oraz „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska" zostały pozytywnie ocenione i uzyskał dofinansowanie. Właśnie umowy zostały podpisane i rozpoczynamy realizację projektów!

 
Pierwszy projekt - „Innowacyjne technologie upraw warzyw w zamkniętym cyklu wody” o wartości blisko 1.500.000 zł, podejmuje problem związany ze wzrostem kosztów wody oraz z zapewnieniem trwałych i ciągłych jej dostaw do gospodarstw, będzie realizowany przez 2 lata przez Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o.o. wraz z Grupą Operacyjną pn. "Innowatorzy Upraw", złożoną z Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Politechnika Wrocławska. Powstanie nowa technologia odzysku w specjalnym tunelu wody transpirującej z roślin, która następnie będzie zawracana i ponownie wykorzystywana. Damy rolnikom wartościowe narzędzie, dzięki któremu znacząco zaoszczędzą wodę i poprawią ekonomikę produkcji.

Natomiast projekt „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska”, w którym liderem jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., będzie realizowany w ramach Grupy Operacyjnej „Owce z Zielonej Doliny”, w skład której wchodzą Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i dolnośląscy hodowcy owiec. Projekt o wartości prawie 2.000.000 zł polegać będzie na ratowaniu drastycznie spadającej hodowli owiec w naszym regionie, zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich, poprzez upowszechnienie nowego, bardziej opłacalnego modelu ich chowu, a także produkcji łąkowej i pastwiskowej. Pozyskane finansowanie pozwoli w przeciągu dwóch lat na optymalizację produkcji owczarskiej na Dolnym Śląsku w zmieniających się warunkach klimatycznych wraz z ograniczeniem jej wpływu na środowisko oraz poprawi bioróżnorodność runi pastwiskowej.

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek