07 Kwiecień 2022

Podsumowanie Konferencji „Wspólne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji dochodów rolnika”

„Wspólne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji dochodów rolnika” to temat konferencji, zorganizowanej przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w dniu 4 kwietnia 2022 r. w Krakowie, w ramach projektu pn.: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” i skierowane było do rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa oraz wszystkich osób, zainteresowanych problematyką krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ). Liderem projektu jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.

Celem Konferencji była wymiana poglądów na temat rozwiązań organizacyjnych KŁD (krótkich łańcuchów dostaw), służących zwiększeniu sprzedaży żywności, wytworzonej przez lokalnych producentów. Tematyka skoncentrowała się na możliwościach zastosowania KŁD, wykorzystujących interaktywne platformy IT PLM, na rozproszonych rynkach producentów żywności i konsumentów, z pominięciem pośredników. Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji o działaniach na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych, zwłaszcza, że zachęciły do niej prelekcje i wykłady:
  • omówienie działań i idei projektu „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” przedstawione przez dr hab. Magdalenę Kalisiak-Mędelską, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • prezentacja organizacji rynków rolnych oraz systemów KŁD, a także możliwości zastosowania KŁD jako szansy dla rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstwa, którą wygłosiła Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (OT w Radomiu)
  • przedstawienie potrzeb, uwarunkowań i możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej, w kontekście założeń projektu IQsell, dokonane przez Rafała Serafina, Prezesa Zarządu ISO-TECh Sp. z o.o.
  • syntetyczne ujęcie metodyk wypracowywania innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, zreferowane przez dr hab. Mariana Kachniarza, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Bardzo dziękujemy za ciekawe i inspirujące prezentacje, a wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział. Mamy nadzieję, że kolejne wydarzenia, planowane w ramach projektu, spotkają się z równym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem

Projekt „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowany jest w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji
 

Galeria zdjęć z tego wydarzenia

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek