20 Lipiec 2020

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności ...

Realizowany projekt:

„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. ”.


Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Czas realizacji:
Od 01.06.2019 do 31.10.2020Cel Projektu:
 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia (od 8 do 10 certyfikowanych produktów/usług u min 6 maks. 10 producentów) – przyznanie Znaku poprzedza audyt, który weryfikuje technologię produkcji oraz używane składniki
 • Przeprowadzenie konferencji branżowej z 2 blokami tematycznymi: (1) budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej (2) "Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych" (liczba uczestników: min 35 maks. 40 osób).
 • Przeprowadzenie warsztatów Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych.” (warsztat dla min 17 maks. 20 osób w podziale na grupy produktowe - 3 lub 4 grupy produktowe)


Zakres Projektu:
 1. Certyfikacja
 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom: pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji charakteryzującymi się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, będącymi produkta lokalnym, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska, wytwarzanymi, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.
 
 1. Konferencja
  Wykład 1:  „ Budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej.”
Zagadnienia m.in.:
 • Jak zwiększyć skalę działalności
 • Optymalizacja kosztów działalności
 • Jak właściwie ukształtować politykę cenową
 • Jak zbudować portfolio produktowe
 • Logistyka – problemy i wyzwania
 • Jak rozmawiać z dużymi sieciami handlowymi

Wykład 2: "Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych" – wprowadzenie do warsztatów.
Zagadnienia m.in.:
 • Sukces działań zintegrowanych ((skutecznego budowania bazy, zbierania danych, komunikacji z wykorzystaniem wielu kanałów),
 • Analiza i wyciąganie wniosków z przeprowadzanych działań
 • Działania lojalnościowe przywiązujące do marki
 • Personalizacja działań marketingowych 
 1. Warsztaty
Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych dla następujących zagadnień:
 • założenia dla strategii (co wiemy, a jakich informacji brakuje),
 • segmenty klientów z rozróżnieniem na rynek B2B oraz B2C,
 • pozycjonowanie marki: kim chcemy być w umysłach klientów (oceny nazw produktów oraz wskazanie na rolę badań marketingowych),
 • bazując na modelu ARA (Actors-Reseources-Activities) identyfikacja kogo i co potrzebujemy oraz jakie działania należy wykonać by realizować strategie marketingową.
Grupy produktowe, które będą przedmiotem zadań warsztatowych:
 • Napoje (Wina, woda, nalewki etc.)
 • Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 • Sery
 • Mięso i przetwory mięsne
 • Owoce i warzywa
 • Usługi

Wskaźniki projektu:
 
 1. Przeprowadzenie procesu audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Liczba przeprowadzonych audytów: min. 8, max. 10
 • Liczba produktów, które otrzymały certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”: min. 8, max. 10
 • Liczba LGD uczestniczących w procesie certyfikacji: 3
 1. Przeprowadzanie Konferencji
 • Liczba konferencji: 1
 • Liczba uczestników: min. 35, max. 40
 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3
 • W tym: liczba doradców: min. 2
 1. Przeprowadzanie warsztatów
 • Liczba warsztatów: 1
 • Liczba uczestników: min. 17, max. 20
 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3
 • w tym: liczba doradców: min. 2

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek