02 Październik 2019

Zapraszamy na konferencję!


 
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową podsumowującą pracę nad projektem pt.: „Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego  na lata 2018–2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku w Hotelu Naturum, Ruda Sułowska 20, 56-300 MiliczPartnerzy Projektu:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Spółka Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 
Program konferencji:
KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW DLA DYSTRYBUCJI KARPIA MILICKIEGO

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40 Rozpoczęcie konferencji - dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska
10.40 – 11.00 Teoretyczne aspekty krótkich łańcuchów dostaw - dr Magdalena Raftowicz
11.00 – 11.20 Gospodarstwa rybackie - podstawowe ogniwo produkcji - dr Magdalena Raftowicz
11.20 – 11.40 Restauracje jako istotne ogniwo w łańcuchach dystrybucji - dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska
11.40 – 12.00 Agroturystyka w kontekście zmian w ofercie żywieniowej – dr inż. Izabela Kurtyka Marcak
12.00 – 12.20 Konsumenci indywidualni - preferencje i opinie - dr Mirosław Struś
12.20 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 13.20 Potencjał Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność na rynku karpia milickiego - dr Mirosław Struś
13.20 – 13.40 Model krótkich łańcuchów dostaw na rynku karpia milickiego – założenie współpracy - dr Mirosław Struś
13.40 – 13.55 Dyskusja
13.55 – 14.00 Podsumowanie konferencji - dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska
14.00 – 15.00 Lunch

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela dr Magdalena Raftowicz, magdalena.raftowicz@upwr.edu.pl, tel. 71-320-17-73

Dolnośląska Zielona Dolina jest partnerem projektu- zapraszamy!

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek