Program Zielona Dolina

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to nowoczesna odpowiedź na zidentyfikowane problemy społeczno-gospodarcze Regionu. Celem proponowanych w Programie działań jest doskonalenie jakości życia społeczeństwa Dolnego Śląska.

Kluczowe zagadnienia programu:

  • ochrona środowiska naturalnego Regionu, w tym wykorzystanie jego walorów do produkcji rolnej, w tym wytwarzania wysokiej jakości żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz nowej generacji o funkcjonalnościach i profilaktycznym znaczeniu wobec chorób cywilizacyjnych
  • rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii), pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w prozdrowotne produkty żywnościowe
  • przywrócenie, ożywienie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej i cechowej), wytwarzającej regionalne i tradycyjne produkty, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy i ochrona tzw. „ginących zawodów”
  • edukacja na wszystkich szczeblach wiekowych, rozpowszechniająca wiedzę i zachowania prozdrowotne oraz promująca walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia
  • postęp naukowy w obszarach badań nas żywnością nowej generacji oraz na rzecz zdrowia społecznego, profilaktyki zdrowotnej i wzrostu jakości życia
  • promocja wartości gospodarczych i potencjału Dolnego Śląska

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to wyjątkowe i niepowtarzalne przedsięwzięcie, którego zarzewiem była niespotykana inicjatywa wiodącej uczelni i władz samorządowych, prowadzące w kierunku tworzenia silnych łańcuchów powiązań pomiędzy samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami, służących całej społeczności.

Program Zielona Dolina

application/pdf, 5035 kb
2018-10-01 12:14:29
Pobierz

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek