Projekty KSOW

PROJEKTY REALIZOWANE:
1.

Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej 


 
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Nazwa projektu:
Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji: 01.10.2019 r. – 31.10.2021 r.

Partnerzy projektu:
1)
Stowarzyszenie Lider A4
ul. Wincentego Witosa 15
55-040 Kobierzyce
 
2)
Zielona Alternatywa dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich
ul. Murarska  49, 54-135 Wrocław
 
3)
Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio
ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów
Grupa docelowa:
Przedsiębiorczy z branży rolno-spożywczej województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej.
Planowane działania:
  • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
  • Przeprowadzenie konferencji branżowej „Nowy wymiar sprzedaży – marketing 4.0 i modele biznesowe dla branży rolno-spożywczej” z 2 blokami tematycznymi:
  1. Marketing 4.0: komunikacja z klientami w świecie mediów społecznościowych
  2. Techniki rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
  • Przeprowadzenie dedykowanych warsztatów „Skuteczne modele biznesowe: wykorzystanie Business Model Canvas w projektowaniu biznesów”

Termin realizacji: 15.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

Wartość przyznanej pomocy: 32 800 PLN (całkowita wartość projektu: 39 400 zł, w tym wkład własny: 6 600,00 zł)

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE (ZAKOŃCZONE):

1.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji: od 01.06.2019 do 31.10.2020


2.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych.

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czas realizacji: od 01.06.2019 do 31.10.2019

Więcej informacji: Archiwum projektów  

 

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek