Zespół

Zielona Dolina to centrum kompetencji, którego działania koncentrują się na rozwoju projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z Programem Zielonej Doliny, certyfikacji produktów lokalnych, komercjalizacji produktów i usług oraz działaniach w obszarze edukacji i szkoleń.

Zadania realizuje Zespół:

Organy Spółki:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza:
    • Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. Barbara Kutkowska
    • Członek Rady - prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
    • Członek Rady – Wioletta Fałowska

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek