Konferencja projektowa: „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec”

ZielonaDolina

Konferencja Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Owce w Zielonej Dolinie”

W piątek, 3 lutego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie przyjechali rolnicy, naukowcy, doradcy, nauczyciele i uczniowie na konferencję na temat innowacyjnych metod chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach grupy operacyjnej „Owce w Zielonej Dolinie”.

W konferencji wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, biorący udział w projekcie, dyrektorzy Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z Bożkowa, Rudnej i Mokrzeszowa, uczniowie tych szkół i rolnicy prowadzący chów owiec, a także zaproszeni goście – lider projektu i Prezes Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o. o. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Chmielowiec, Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych Bartłomiej Jakubowski i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przywitał uczestników konferencji. Mówił o działaniach doradczych w zakresie propagowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, poprawiających konkurencyjność gospodarstw rolnych na rynku.
Prezes Dolnośląskiej Zielonej Doliny prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka zwrócił uwagę na korzyści płynące ze współpracy różnych podmiotów działających w obszarze rolnictwa. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie Józef Kochniarczyk podkreślił, że organizacja tego typu konferencji w szkole wzmacnia współpracę z nauką i doradztwem.

Podczas konferencji Dyrektor Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Magdalena Szymura odpowiedziała na pytanie, czy stan roślinności pastwisk górskich na Dolnym Śląsku stanowi odpowiednią bazę pokarmową dla owiec. Badania prowadzone na tym terenie pokazały, że optymalnym sposobem renowacji pastwisk w celu stworzenia bazy pokarmowej dla owiec (przy zachowaniu stref o wysokiej różnorodności użytków zielonych) jest wypas.

Dr Iwona Gruss z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poruszyła problem wpływu klimatu na różnorodność biologiczną gleb, a Dyrektor Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach dr inż. Marta Iwaszkiewicz omówiła charakterystykę owcy wrzosówki i kameruńskiej oraz jakość mięsa tusz mieszańców pochodzących z krzyżowania tych ras.
Rolnik Michał Peszek opowiedział, jak wygląda realizacja działania Współpraca z perspektywy hodowcy, o zdobytej w ten sposób wiedzy, umiejętnościach i praktycznych sposobach zarządzania stadem owiec.

Dr Katarzyna Gurdak z Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła ekonomiczne aspekty chowu owiec na obszarach górskich i podgórskich w gospodarstwach dolnośląskich hodowców – Michała Peszka i Dariusza Dembińskiego.

Z kolei dr Jarosław Pacoń omówił zagrożenia inwazjami pasożytniczymi wpływające na produkcyjność. Na zakończenie konferencji prof. dr hab. Wojciech Kruszyński poruszył temat krzyżowania towarowego owiec i zjawisko heterozji, wskazał też cechy użytkowe wrzosówki i owcy kameruńskiej oraz ich mieszańców.
W czasie przerw rolnicy wymieniali się doświadczeniami w chowie i hodowli owiec.

Konferencja podsumowywała projekt pn.: „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska” realizowany w okresie: 03.03.2021 – 28.02.2022

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

 

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.