O nas

ZielonaDolina

Bio produkcja zdrowej żywności i właściwa dieta to światowy trend, zawierający się w kierunku globalnej gospodarki, jakim jest rozwój usług na rzecz poprawy jakości życia. Zainteresowanie witalnością człowieka i jego dobrym samopoczuciem staje się kluczowym wyzwaniem nie tylko dla naukowców, lekarzy, dietetyków, ale także dla nas samych.

Zielona Dolina powstała, by w skali lokalnej odpowiedzieć na ten nurt i dać narzędzia dolnośląskim przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, do wpisania się w międzynarodową tendencję ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności. Dolny Śląsk jest regionem o gigantycznym, lecz niewykorzystanym w pełni potencjale. Strategiczne położenie, na styku granic, bogactwo zasobów oraz surowców naturalnych, sprzyjające warunki klimatyczne i uzdrowiskowe, a także szerokie możliwości, jakie niesie ze sobą wysoce rozwinięta baza przemysłowa, naukowa i klastrowa, wspierana działaniami na rzecz innowacji, obligują do ewolucji, zapewniającej wzrost dobrobytu rolnego i zamożności mieszkańców. Dolny Śląsk, dzięki właściwemu wykorzystaniu atrybutów, i odpowiedniemu nimi zarządzaniu, może stać się wiodącym w skali europejskiej regionem wytwórczym.

By sprostać tym wyzwaniom oraz profesjonalnie im liderować, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wspólnie stworzył kompleksowy Program pn. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia oraz powołały, jako jego operatora Spółkę z o.o. DZD DOZEDO (Dolnośląska Zielona Dolina), której głównym celem jest odbudowa dolnośląskiego przemysłu rolno-spożywczego i wykorzystanie potencjału gospodarczego Regionu, na rzecz jego mieszkańców.

Spółka, jako centrum kompetencji, buduje i rozwija markę Zielona Dolina, której misją jest kompleksowe wsparcie lokalnej produkcji surowców i żywności nowej generacji o znaczeniu prozdrowotnym, służącej doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym na Dolnym Śląsku. Posiadamy zasoby i kompetencje, by identyfikować potrzeby i skutecznie wzmacniać dolnośląską produkcję rolną, spożywczą i hodowlaną.

Naszą ideą jest bycie partnerem dla każdego przedsiębiorcy w jego innowacyjnym rozwoju, a tym samym wpływanie na wzrost rozpoznawalności, wśród konsumentów, marek lokalnych produktów i usług. Chcemy odbudować status i pozycję przemysłu rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku, regionu niezwykle bogatego w surowce, które produkowane na terenie województwa, staną się podstawą konsumpcji Dolnoślązaków, przyczyniając się do oprawy jakości ich życia. Dlatego nasze programy i inwestycje będą szły w kierunku nie tylko pomocy i usprawniania prowadzenia biznesu sektorowego, ale także w kształtowanie postaw społecznych w zakresie zdrowego odżywiania, suplementacji, dietetyki oraz stylu życia, opartego na bogactwie Regionu.

Ciesz się Dolnym Śląskiem z Zieloną Doliną!

Wykorzystuj swój potencjał i rozwijaj swój biznes,
dzięki wsparciu Zielonej Doliny!

Jeśli chcesz:

 • Wzmocnić i upowszechnić swój biznes, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów branżowych
 • Wykorzystać nowe technologie, by rozwinąć swój potencjał gospodarczy
 • Prześcignąć konkurencję, wprowadzając innowacyjne rozwiązania
 • Sprawnie i efektywnie zainwestować w branżę rolno-spożywczą
 • Wesprzeć lokalne inicjatywy, przynoszące wymierny zysk
 • Zaangażować się w integrację sektora, stanowiącego znaczącą perspektywę finansową
 • Przystąpić do dynamicznej inicjatywy, oferującej gamę rozwiązań dla rozwoju produktu
 • Szkolić się i wzbogacać wiedzę w zakresie edukacji prozdrowotnej
 • Wypełnić niszę społeczną i modelować postawy proekologiczne i prolokalne
 • Świadomie i konsekwentnie planować ekspansję europejską, wykorzystując wiarygodne źródła finansowania
 • Stosować nowoczesne strategie marketingowe, wzmacniające markę oferowanych produktów

Oferujemy

 • Certyfikat jakości
 • Komercjalizację produktów
 • Doradztwo rozwojowe – wsparcie promocji i sprzedaży
 • Doradztwo technologiczne
 • Programy edukacji prozdrowotnej (szkolenia)

Dysponujemy:

 • Ekspertami branżowymi z unikalną wiedzą
 • Infrastrukturą laboratoryjną
 • Wiedzą z zakresu możliwości finansowania rozwoju
 • Siecią kontaktów naukowych i biznesowych

Dolny Śląsk to region przyszłości!

Warto w niego inwestować, warto w nim mieszkać, warto tu prowadzić działalność gospodarczą! Zielona Dolina jest gwarantem jakości dolnośląskiego potencjału gospodarczego i solidnym partnerem, będącym blisko potrzeb dolnośląskiego społeczeństwa.

Program zielona dolina

PZD

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to nowoczesna odpowiedź na zidentyfikowane problemy społeczno-gospodarcze Regionu. Celem proponowanych w Programie działań
jest doskonalenie jakości życia społeczeństwa Dolnego Śląska.

To wyjątkowe i niepowtarzalne przedsięwzięcie, którego zarzewiem była niespotykana inicjatywa wiodącej uczelni i władz samorządowych, prowadzące w kierunku tworzenia silnych łańcuchów powiązań pomiędzy samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami, służących całej społeczności.

PZD

Kluczowe zagadnienia programu:

 • ochrona środowiska naturalnego Regionu, w tym wykorzystanie jego walorów do produkcji rolnej, w tym wytwarzania wysokiej jakości żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz nowej generacji o funkcjonalnościach i profilaktycznym znaczeniu wobec chorób cywilizacyjnych
 • rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii), pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w prozdrowotne produkty żywnościowe
 • przywrócenie, ożywienie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej i cechowej), wytwarzającej regionalne i tradycyjne produkty, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy i ochrona tzw. „ginących zawodów”
 • edukacja na wszystkich szczeblach wiekowych, rozpowszechniająca wiedzę i zachowania prozdrowotne oraz promująca walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia
 • postęp naukowy w obszarach badań nas żywnością nowej generacji oraz na rzecz zdrowia społecznego, profilaktyki zdrowotnej i wzrostu jakości życia
 • promocja wartości gospodarczych i potencjału Dolnego Śląska

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to wyjątkowe i niepowtarzalne przedsięwzięcie, którego zarzewiem była niespotykana inicjatywa wiodącej uczelni i władz samorządowych, prowadzące w kierunku tworzenia silnych łańcuchów powiązań pomiędzy samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami, służących całej społeczności.

Zespół

ZielonaDolina

Markę Zielona Dolina tworzy pełen wiary w sukces zespół ekspertów biznesowych, będących jednocześnie pasjonatami Dolnego Śląska.
Dysponujemy ekspertami z zakresu doradztwa biznesowego, marketingu, wprowadzania produktów na rynek oraz inwestycji kapitałowych. Pracujemy zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania, wysokimi standardami jakości oraz zasadami etyki biznesowej.

Naszym zapleczem są wiodący naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od lat specjalizujący się w naukach rolnych i weterynaryjnych. Filarem poziomu świadczonych usług jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zapewniający, za pośrednictwem Zielonej Doliny, specjalne warunki i właściwe środowisko do rozwoju lokalnego biznesu.

Zielona Dolina to centrum kompetencji, którego działania koncentrują się na rozwoju projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z Programem Zielonej Doliny, certyfikacji produktów lokalnych, komercjalizacji produktów i usług oraz działaniach w obszarze edukacji i szkoleń.

Zadania realizuje Zespół:

ZielonaDolina

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Członek Zarządu

ZielonaDolina

Urszula Mikiewicz

Dyrektor Zarządzający

ZielonaDolina

Anna Szczęśniak

Kierownik ds. Sprzedaży

ZielonaDolina

Damian Witkowski

Project Manager

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.