Projekty

ZielonaDolina

Zielona Dolina pomaga wszystkim przedsiębiorcom, zgłaszającym projekt B+R do Programu „Dolny Śląsk.

Zielona dolina żywności i zdrowia” zapewnia profesjonalne wsparcie instytucjonalne i biznesowe, w oparciu o kompetencje zespołu i doświadczonych współpracowników.

Specjalizujemy się w:

  • ocenie projektów badawczo-rozwojowych (due-dilligence) pod kątem kompetencji zespołu realizującego projekt, trendów rynkowych oraz naukowych, chłonności rynku oraz zaspokojenia przez projekt tzw. niewypełnionych nisz rynkowych,
  • ocenie perspektyw i ryzyk, związanych z własnością przemysłową i ochroną IP
  • analizach SWOT oraz potencjalnych odbiorców wyników projektu, z uwzględnieniem jego przewidywanych efektów końcowych
  • doborze strategii marketingowych i komercjalizacyjnych
  • sporządzaniu opinii zgodności projektów ze Strategią Zielonej Doliny
  • szacowaniu kosztów na realizację projektu, w tym środków niezbędnych na przeprowadzenie komercjalizacji i ochrony własności przemysłowej
  • wskazaniu sprawdzonych źródeł finansowania dla projektów (środki komercyjne: BA, VC, tworzenie nowych spółek technologicznych/pozyskiwanie inwestorów branżowych oraz pozakomercyjne: fundusze unijne, środki rządowe, fundusze zwrotne)
  • przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów B+R

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.