Zaproszenie do udziału w Konferencji projektowej: „Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec”

ZielonaDolina

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o. o.

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie

zapraszają na konferencję

Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna ,,Owce w Zielonej Dolinie”

3 lutego 2023 r., o godz. 10.00

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie

(adres: Bożków 89a, 57-441 Bożków)

 

09.30-10.00  

Rejestracja

10.00-10.15   

Powitanie uczestników

 • Marek Tarnacki, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o. o.,
 • Józef Kochniarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie

 

10.15-10.35     

Czy stan roślinności pastwisk górskich na Dolnym Śląsku pozwala na zapewnienie odpowiedniej bazy  pokarmowej dla owiec?

 • dr hab. Magdalena Szymura, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dyrektor Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
 • prof. dr hab. inż. Karol Wolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej,
 • dr hab. Jacek Urbaniak, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Botaniki i Ekologii Roślin,
 • mgr inż. Agnieszka Falkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej

 

10.35-10.55  

Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną gleb

 • dr Iwona Gruss, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin

 

10.55-11.15       

Ocena jakości tusz i mięsa jagniąt wrzosówek i jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania maciorek wrzosówki z trykami rasy kameruńskiej

 • dr inż. Anna Wyrostek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
 • dr inż. Marta Iwaszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach
 • dr hab. inż. Katarzyna Czyż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
 • dr inż. Barbara Król, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Żywienia Zwierząt  i  Paszoznawstwa

 

11.15-11.45    

Degustacja jagnięciny

 

11.45-12.05   

Ocena wpływu działania Współpraca na rodzinne gospodarstwo rolne

 • Michał Peszek, rolnik – hodowca owiec

 

12.05-12.25      

Ekonomia czy hobby. Hodowla owiec na Pogórzu Sudeckim

 • Dariusz Dembiński, rolnik – hodowca owiec

 

12.25-12.40   

Przerwa kawowa

 

12.40-13.00 

Ocena efektywności ekonomicznej gospodarstw owczarskich na obszarach górskich i podgórskich województwa dolnośląskiego

 • dr Katarzyna Gurdak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Stosowanej

 

13.00-13.20       

Pasożyty żołądkowo-jelitowe i dynamika przebiegu inwazji w okresie chowu jagniąt mieszańców o użytkowaniu mięsnym

 • dr Jarosław Pacoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • dr hab. Jolanta Piekarska, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

 

13.20-13.40       

Możliwość zastosowania metod genetycznych i hodowlanych w drobnotowarowym chowie i hodowli owiec

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Kruszyński, prof.uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki
 • dr Tomasz Strzała, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki
 • mgr Aleksandra Kroczak,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki
 • dr inż. Błażej Nowak, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki

 

13.40    

Dyskusja

 

14.00

Obiad i zakończenie konferencji

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 01 lutego  telefonicznie lub mailem.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Dąbrowski, tel. 607 306 797, e-mail: zbigniew.dabrowski@dodr.pl

 

OWCE_Program_Konferencja 03.02.2023

OWCE_Plakat informacyjny_Konferencja 03.02.2023

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.