Certyfikacja

Certyfikat i znak „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” jest przyznawany produktom i usługom, które: 

 • pochodzą z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji
 • charakteryzują się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi
 • stanowią produkt lokalny, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska
 • wytwarzane bądź świadczone są na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

Certyfikat nadaje kapituła znaku składająca się głównie z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w oparciu o otrzymaną dokumentację i przeprowadzony audyt. Skład Kapituły.

Certyfikat i prawo do posługiwania się znakiem mogą otrzymać producenci/firmy działające w obszarach:

 • Produkt lokalny
 • Edukacja
 • Turystyka
 • Zdrowie
 • Wydarzenie

Szczegółowe zasady nadawania Certyfikatu i używania znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” określa Regulamin.

4 kroki do uzyskania Certyfikatu i prawa do posługiwania się znakiem:

 • złożenie wniosku (patrz: formularz zgłoszeniowy)
 • pozytywna decyzja Kapituły 
 • audyt na miejscu, przeprowadzany według przejrzystych kryteriów 
 • przyznanie certyfikatu i prawa do posługiwania się znakiem

Formularz zgłoszeniowy

application/pdf, 137 kb
2020-08-04 09:39:11
Pobierz

Wiesz już wszystko?

Złóż wniosek