Pierogi z karpia milickiego

Pierwsze stawy rybne w Dolinie Baryczy budowali już w okresie średniowiecza cystersi. Z upływem wieków doskonalono sposoby hodowli, dzięki czemu z czasem na tych terenach rozwinęła się dobrze zorganizowana gospodarka rybacka i do dziś Stawy Milickie są największym w Europie kompleksem zbiorników hodowlanych.

W XVIII wieku łączna powierzchnia stawów hodowlanych liczyła ponad trzynaście tysięcy hektarów, czyli około dwukrotnie więcej niż obecnie. W XIX wieku część stawów została zlikwidowana i zamieniona na pola uprawne, wprowadzono nowe metody hodowli karpia oraz urządzenia hydrotechniczne, które umożliwiły wydajniejsze korzystanie z wody. W XX wieku w latach 60. stawy przeszły etap renowacji, usypane zostały wyspy ziemne, które dziś są ważnym miejscem lęgowym dla ptaków. Niedługo potem na dużej części stawów powstał Rezerwat „Stawy Milickie”, co pozwoliło chronić ptaki i zwierzęta żyjące na stawach. Hodowla karpia i innych ryb prowadzona obecnie jest hodowlą ekstensywną, tylko przy użyciu naturalnych środków. Dziś karp milicki, to tradycyjny produkt regionalny wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal hodowany w cyklu trzyletnim i karmiony zbożem. Jego mięso jest delikatne i choć zawiera sporo tłuszczu, to wraz z białkiem jest bardzo łatwo przyswajalne. Zawiera wiele soli mineralnych i witamin.

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.