Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina musującego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie

ZielonaDolina

„Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina musującego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie”

Nazwa grupy operacyjnej:

Frizzy bubbles.

Skład grupy operacyjnej:

 • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Winnica Niemczańska Sp. z o.o.
 • Gospodarstwo Rolne Tomasz Pawlaczek
 • Gospodarstwo Rolne Tomasz Pilawka

Okres realizacji operacji:

22.03.2023 do 31.12.2024

Źródła finansowania operacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz Krajowe Środki Publiczne

Całkowity budżet operacji:

1 533 837,16 PLN

Cel główny operacji:

Podniesienie jakości musujących wyrobów winiarskich (wino musujące) produkowanych z upraw lokalnych, przeznaczonych do spożycia w kraju.

Przewidywane rezultaty operacji:

 • produkcja win o podwyższonej jakości, wyprodukowanych z zastosowaniem innowacyjnej metody organizacji produkcji,
 • opracowanie nowej metody organizacji gospodarstwa winiarskiego,
 • opracowanie strategii sprzedaży i marketingu wina musującego.

Najważniejsze działania podejmowane w projekcie:

 • wykonanie zakupów inwestycyjnych,
 • wykonanie zakupów pozwalających prowadzenie zaplanowanych badań,
 • prowadzenie badań,
 • przeprowadzenie analizy win dostępnych na rynku
 • badanie jakości win musujących krajowej produkcji
 • wypracowanie bazy win spokojnych na potrzeby produkcji win musujących o podwyższonych walorach
 • przeprowadzenie analizy win wyprodukowanych w ramach projektu
 • sporządzenie raportu,
 • prowadzenie konsultacji z konsorcjantami w zakresie wdrożenia znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina musującego,
 • budowa prototypu z zakupionych podzespołów,
 • przeprowadzenie badań w zakresie dotychczasowych metod organizacji produkcji wina musującego w gospodarstwach winiarskich,
 • przeprowadzenie badań nową metoda organizacji produkcji wina musującego u konsorcjantów przy użyciu zakupionego sprzętu inwestycyjnego
 • badanie rentowności,
 • weryfikowanie laboratoryjne jakości produktu gotowego,
 • opracowanie strategii marketingowej wejścia produktu,
 • opracowanie strategii sprzedaży produktu na rynek lokalny.

 


Aktualności:

31.12.2023

W ramach zakończonego etapu I operacji realizowanego w okresie od 22.03.2023 do 31.12.2023 Beneficjenci Operacji, zgodnie harmonogramem projektu wykonali:

 • w ramach zadania: II.A: „Zakup urządzeń do produkcji wina musującego”
 • w ramach zadania: III.A: „Zakup elementów zestawu innowacyjnej Mobilnej Prototypowej Linii Produkcyjnej Wina Musującego MPLRWM”

W ramach zadań przeprowadzono badania rynku i wyłoniono dostawców sprzętu. Pozwoliło to w zadaniu C.1. zbudować Mobilną Pilotażową Linię Rozlewczą Wina Musującego.

 • w ramach zadania: C: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina musującego przy użyciu Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej Wina Musującego MPLRWM”

W ramach dokonano zakupu podzespołów pozwalających na budowę prototypu linii rozlewczej wina musującego (C.1.). Prototyp pozwoli przeprowadzić badania (zad. C) i wdrożyć innowację organizacyjną i jakościową dotychczas nie stosowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja zadania C w I etapie przebiegała zgodnie z poniższym planem badań i obejmowała następujące etapy:

 1. Opracowanie kwestionariusza wywiadu diagnozującego potencjał produkcyjny i sytuację ekonomiczną gospodarstw winiarskich,
 2. Opracowanie kwestionariusza wywiadu w zakresie organizacji rozlewu wina musującego uwzględniającej prototyp MPLRWM. Badanie zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw w zakresie rozlewu/produkcji wina musującego,
 3. Analiza aktualnych procesów organizacji rozlewu wina,
 4. Analiza przygotowania technicznego gospodarstw winiarskich do użycia MPLRWM.

 

W II etapie projektu zostaną przeprowadzone wywiady z producentami wina i analiza uzyskanych danych.

Wskaźnikiem rezultatu niniejszego zadania jest usprawnienie organizacji procesu produkcji/rozlewu i przygotowania do sprzedaży wina o wyższych walorach jakościowych, przy jednoczesnym podniesieniu stopnia automatyzacji produkcji produktu gotowego. Wprowadzona innowacja organizacyjna ma na celu również poprawę ekonomicznej opłacalności produkcji winiarskiej.

 •  w ramach zadania: D: „Opracowanie strategii marketingu i sprzedaży wina musującego pochodzącego z upraw lokalnych województwa dolnośląskiego”

W ramach zadania przygotowano raport częściowy dotyczący opracowania strategii marketingu i sprzedaży wina musującego. Obejmuje on m.in. analizę rynku wina w Polsce czy też oczekiwania konsumentów na rynku musującego wina lokalnego. Ponadto, uwzględnia pozycjonowania marek producentów wina musującego będących członkami grupy operacyjnej oraz strategię cenową produkowanych win. Ważnym aspektem strategii jest zaproponowana analiza i selekcja mediów dla promocji marek członków GO wraz z analizą i wyborem kanałów komunikacji z potencjalnymi konsumentami. W końcowej części strategii zaproponowano brand voice wina musującego produkowanego przez uczestników konsorcjum.

 

Podsumowanie I etapu realizacji projektu:

W I etapie projektu przeprowadzono spotkania konsorcjantów celem usystematyzowania prac przewidzianych w projekcie. Przedstawiono system raportowania okresowego wykonywanych prac celem wyeliminowania opóźnień projektowych.

W ramach powyższego okresu sprawozdawczego konsorcjanci dokonali rozeznania rynku, przeprowadzili stosowne zakupu maszyn i urządzeń do prowadzenia badań przewidzianych w etapie II. Przeprowadzone zakupy pozwoliły skonstruować prototyp mobilnej linii rozlewczej do wina musującego, który poddano ocenie technicznej przez wszystkich konsorcjantów z punktu widzenia organizacji produkcji wina musującego w ich gospodarstwach. W ramach tego etapu nie wystąpiły opóźnienia zaplanowanych działań.

Ponadto, etap ten pozwolił na wypracowanie bazy win spokojnych przez producentów wina na potrzeby produkcji win musujących o podwyższonych walorach jakościowych. Wyselekcjonowano te, o największej przydatności parametrycznej (barwa, aromaty, stabilność).

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.