Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina musującego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie

ZielonaDolina

Tytuł operacji:

„Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina musującego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie”

Nazwa grupy operacyjnej:

Frizzy bubbles.

Skład grupy operacyjnej:

 • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Winnica Niemczańska Sp. z o.o.
 • Gospodarstwo Rolne Tomasz Pawlaczek
 • Gospodarstwo Rolne Tomasz Pilawka

Okres realizacji operacji:

22.03.2023 do 31.12.2024

Źródła finansowania operacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz Krajowe Środki Publiczne

Całkowity budżet operacji:

1 533 837,16 PLN

Cel główny operacji:

Podniesienie jakości musujących wyrobów winiarskich (wino musujące) produkowanych z upraw lokalnych, przeznaczonych do spożycia w kraju.

Przewidywane rezultaty operacji:

 • produkcja win o podwyższonej jakości, wyprodukowanych z zastosowaniem innowacyjnej metody organizacji produkcji,
 • opracowanie nowej metody organizacji gospodarstwa winiarskiego,
 • opracowanie strategii sprzedaży i marketingu wina musującego.

Najważniejsze działania podejmowane w projekcie:

 • wykonanie zakupów inwestycyjnych,
 • wykonanie zakupów pozwalających prowadzenie zaplanowanych badań,
 • prowadzenie badań,
 • przeprowadzenie analizy win dostępnych na rynku
 • badanie jakości win musujących krajowej produkcji
 • wypracowanie bazy win spokojnych na potrzeby produkcji win musujących o podwyższonych walorach
 • przeprowadzenie analizy win wyprodukowanych w ramach projektu
 • sporządzenie raportu,
 • prowadzenie konsultacji z konsorcjantami w zakresie wdrożenia znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina musującego,
 • budowa prototypu z zakupionych podzespołów,
 • przeprowadzenie badań w zakresie dotychczasowych metod organizacji produkcji wina musującego w gospodarstwach winiarskich,
 • przeprowadzenie badań nową metoda organizacji produkcji wina musującego u konsorcjantów przy użyciu zakupionego sprzętu inwestycyjnego
 • badanie rentowności,
 • weryfikowanie laboratoryjne jakości produktu gotowego,
 • opracowanie strategii marketingowej wejścia produktu,
 • opracowanie strategii sprzedaży produktu na rynek lokalny.

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.