„Innowacyjne metody chowu bydła mięsnego na opas na Przegórzu Sudeckim w celu wytworzenia wołowiny o unikalnych właściwościach i wprowadzenie jej na rynek”

ZielonaDolina

Tytuł operacji:

„Innowacyjne metody chowu bydła mięsnego na opas na Przedgórzu Sudeckim w celu wytworzenia wołowiny  o unikalnych właściwościach i wprowadzenie jej na rynek”

Nazwa grupy operacyjnej:

Wołowina klasy premium.

Skład grupy operacyjnej:

 • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
 • Gospodarstwo hodowlane Paweł Marcinkiewicz
 • Gospodarstwo hodowlane Agnieszka Trojnar
 • Gospodarstwo hodowlane Michał Wacławik

Okres realizacji operacji:

10.05.2023 do 31.12.2024

Źródła finansowania operacji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz Krajowe Środki Publiczne

Całkowity budżet operacji:

2 060 662,04 PLN

Cel główny operacji:

Wzrost rentowności gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą bydła mięsnego prowadzącej do trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny.

Przewidywane rezultaty operacji:

 • obniżenie kosztów produkcji pasz objętościowych w żywieniu zwierząt;
 • redukcja zużycia zasobów naturalnych;
 • zachowanie bioróżnorodności TUZ w produkcji pasz z ziołami łąkowymi;
 • ochrona dobrostanu zwierząt i zdrowia człowieka;
 • wykreowanie nowego produktu – wołowe mięso klasy PREMIUM o pożądanej jakości kulinarnej i przerobowej;
 • opracowanie strategii sprzedaży;
 • produkt – wołowe mięso klasy PREMIUM o pożądanej jakości kulinarnej i przerobowej

https://zielonadolina.biz/wp-content/uploads/2023/07/WKP_Plakat-informacyjny-format-A3.pdf

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.