Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

ZielonaDolina

Nazwa projektu:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Czas realizacji:
Od 01.06.2019 do 31.10.2020

Cel Projektu:

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia (od 8 do 10 certyfikowanych produktów/usług u min 6 maks. 10 producentów) – przyznanie Znaku poprzedza audyt, który weryfikuje technologię produkcji oraz używane składniki
 • Przeprowadzenie konferencji branżowej z 2 blokami tematycznymi: (1) budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej (2) „Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych” (liczba uczestników: min 35 maks. 40 osób).
 • Przeprowadzenie warsztatów Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych.” (warsztat dla min 17 maks. 20 osób w podziale na grupy produktowe – 3 lub 4 grupy produktowe)

Zakres Projektu:

1/ Certyfikacja

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom: pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji charakteryzującymi się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, będącymi produkta lokalnym, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska, wytwarzanymi, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

2/ Konferencja

Wykład 1:  „ Budowanie sieci sprzedaży w branży spożywczej.”

Zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Jak zwiększyć skalę działalności
 • Optymalizacja kosztów działalności
 • Jak właściwie ukształtować politykę cenową
 • Jak zbudować portfolio produktowe
 • Logistyka – problemy i wyzwania
 • Jak rozmawiać z dużymi sieciami handlowymi

Wykład 2: „Skuteczne działania marketingowe: jak uniknąć błędów w planowaniu strategii marketingowych” – wprowadzenie do warsztatów.

Zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Sukces działań zintegrowanych ((skutecznego budowania bazy, zbierania danych, komunikacji z wykorzystaniem wielu kanałów),
 • Analiza i wyciąganie wniosków z przeprowadzanych działań
 • Działania lojalnościowe przywiązujące do marki
 • Personalizacja działań marketingowych

3/ Warsztaty

Zasady opracowywania strategii promocji produktów branży rolno –spożywczej w tym produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych dla następujących zagadnień:

 • założenia dla strategii (co wiemy, a jakich informacji brakuje),
 • segmenty klientów z rozróżnieniem na rynek B2B oraz B2C,
 • pozycjonowanie marki: kim chcemy być w umysłach klientów (oceny nazw produktów oraz wskazanie na rolę badań marketingowych),
 • bazując na modelu ARA (Actors-Reseources-Activities) identyfikacja kogo i co potrzebujemy oraz jakie działania należy wykonać by realizować strategie marketingową.

Grupy produktowe, były przedmiotem zadań warsztatowych:

 • Napoje (Wina, woda, nalewki etc.)
 • Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 • Sery
 • Mięso i przetwory mięsne
 • Owoce i warzywa
 • Usługi

Wskaźniki projektu:

 1. Przeprowadzenie procesu audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 2. Liczba przeprowadzonych audytów: min. 8, max. 10
 3. Liczba produktów, które otrzymały certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”: min. 8, max. 10
 4. Liczba LGD uczestniczących w procesie certyfikacji: 3
 5. Przeprowadzanie Konferencji i warsztatów
 • Liczba konferencji: 1
 • Liczba uczestników: min. 35, max. 40
 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3
 • W tym: liczba doradców: min. 2
 • Liczba warsztatów: 1
 • Liczba uczestników: min. 17, max. 20
 • W tym: liczba przedstawicieli LGD: min. 3
 • w tym: liczba doradców: min. 2

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.