Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych.

ZielonaDolina

Nazwa projektu:
„Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych”

Czas realizacji:

01.06.2019 do 31.10.2019

Cel Projektu:

 • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności, wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości oraz założeń i wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”  (w sumie 4 szkolenia w dwóch blokach tematycznych)
 • Przeprowadzenie audytów u zainteresowanych producentów będących członkami lub partnerami LGD na zgodność z wymaganiami systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Zakres Projektu:

1/ Certyfikacja

 • Przeprowadzenie procesu certyfikacji i audytów zgodnie z Regulaminem Znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyznawany jest produktom: pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji charakteryzującymi się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, będącymi produkta lokalnym, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska, wytwarzanymi, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

2/ Szkolenia – zagadnienia:

 • podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP);
 • najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.);
 • założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości;
 • wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Wskaźniki projektu:

 • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • Wzrost sprzedaży, skali produkcji i jej rentowności u członków i partnerów Lokalnych Grup Działania (LGD) – rolników i przetwórców żywności.
 • Zwiększenie świadomości lokalnych producentów rolnych i żywności w zakresie zasad wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości w wyniku przeprowadzanych szkoleń i audytów w ramach programu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
 • Zwiększenie rozpoznawalności wśród lokalnych producentów rolnych i przetwórców żywności systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

Źródło finansowania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.