IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

ZielonaDolina

Operacja pn „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel operacji: 
Celem operacji jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne.

Planowane efekty operacji – główne korzyści wynikające z realizacji projektu to:

  • wypracowanie i przetestowanie na funkcjonujących systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce (2 lokalizacje):
  • systemu rejestracji pochodzenia produktów wraz ze śledzeniem ścieżki dostaw,
  • systemu logistyki opartej o samoorganizację i wykorzystanie istniejących zasobów transportowych i magazynowych uczestników lokalnego rynku rolnego,
  • systemu rozliczeń bezpośrednich między rozproszonymi producentami i konsumentami,
  • przetestowanie i wdrożenie różnych biznesowych form sprzedaży w odniesieniu do funkcjonujących systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na Dolnym Śląsku i Małopolsce.
  • wypracowanie nowych produktów finansowych odpowiadających na potrzeby systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności oraz uczestniczących w nich producentów i konsumentów,
  • wdrożenie systemu monitoringu i oceny oddziaływania systemów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na rozwój rynków lokalnych i rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku i Małopolsce.

Wartość dofinansowania:
2 007 113,00 PLN

Okres realizacji:
01.06.2021-30.06.2023

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.