Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny

ZielonaDolina

Nazwa projektu:

Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny

Czas realizacji: 01.10.2019 r. – 31.10.2021 r.

Cel Projektu:

W wyniku realizacji Operacji zostanie osiągnięty następujący cel:

Uzyskanie najlepszej jakości mięsa, dzięki wprowadzonym innowacyjnym metodom chowu bydła oraz wygenerowanie rozpoznawalnych w Polsce i na świecie regionalnych produktów i półproduktów spożywczych o unikalnych, prozdrowotnych właściwościach wytworzonych z mięsa wołowego z hodowli gospodarstw z Dolnego Śląska poprzez opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu (1), technologii (1), metody organizacji (1)

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. jest Liderem Operacji pn. „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”.

Operacja realizowana jest w Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Miastem i Gminą Radków oraz dolnośląskimi hodowcami.

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 31.10.2021 r.

Wartość przyznanej pomocy:  2 246 777,00 zł

Źródło finansowania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.