Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

ZielonaDolina

Nazwa projektu:

Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

Czas realizacji: 

Termin realizacji: 15.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

Partnerzy projektu:

1)
Stowarzyszenie Lider A4

Wincentego Witosa 15

55-040 Kobierzyce

2)
Zielona Alternatywa dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich

Murarska  49, 54-135 Wrocław

3)
Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio

Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów

Grupa docelowa:

Przedsiębiorczy z branży rolno-spożywczej województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej.

Zrealizowane działania:

  • Przeprowadzenie procesu certyfikacji (audytów) i przyznanie Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym regionalnym produktom spełniającym wymogi Regulaminu Znaku Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
  • Przeprowadzenie konferencji branżowej „Nowy wymiar sprzedaży – marketing 4.0 i modele biznesowe dla branży rolno-spożywczej” z 2 blokami tematycznymi:
  • Marketing 4.0: komunikacja z klientami w świecie mediów społecznościowych
  • Techniki rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
  • Przeprowadzenie dedykowanych warsztatów „Skuteczne modele biznesowe: wykorzystanie Business Model Canvas w projektowaniu biznesów”

Wartość przyznanej pomocy: 

32 800 PLN (całkowita wartość projektu: 39 400 zł, w tym wkład własny: 6 600,00 zł).

Źródło finansowania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz także

ZielonaDolina

Rozwiń swój biznes z Zieloną Doliną

Uzyskaj certyfikat dla swojego produktu i rozwiń skrzydła.